Peter Eriksson har träningar hos oss en gång i månaden.

Björne Carlsson kommer varannan tisdag ojämn vecka.

 

2012 Träningar

Januari

 

 

v.1


v.2v.3

 

v.4

Peter E.
träning

25 jan


v. 5

Björne träning
31 jan

Februari

 

v.6

 

v.7

Björne

träning

14 feb

 

v.8

 

v.9

Björne

träning

28 feb

 

Mars

 

v.10

 

v.11

Björne träning

13 mars

v.12

 

v.13

Björne träning
27 mars

31 mars-

1 april

Julio Borba

 

April

 

v.14

 

v.15

Björne

träning

10 april

 

v.16

 

v.17

Björne

träning

24 april
 

Maj

 

v.18


v.19

Björne

träning

8 maj

v.20


v.21

Björne träning

22 maj

v.22

 

Juni

 

v.23

Björne träning

5 juni

v.24

v.25

 

 

v.26

Julio Borba

5 (fm)-6 Juni

 

 

Juli

 

v.27

 

v.28

 

v.29

 

v.30

 

v.

 

Augusti

 

v.31

 

v.32

Peter E träning

v.33

 

 

v.34

 

v.35

Björne träning

28 aug